ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η Chrispa LTD εξειδικεύεται στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

  • Διαχείριση τεχνολογικών πληροφοριών (IT Management)
  • Λογιστική Υποστήριξη
  • Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική
  • Μελέτες Τεχνικών Έργων – Μηχανολογική υποστήριξη
  • Νομικές Υπηρεσίες
  • Διαχείριση Έργων (Project Management)
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Business Plan)
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού