Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η Chrispa LTD εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς επιχειρήσεις και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε πρακτικά επιχειρησιακά θέματα. Με τον τρόπο αυτό παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες και λειτουργίες στους πελάτες της, γνωρίζοντας καλά στην πράξη τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Βασική μας αρχή είναι να προσφέρουμε το μέγιστο των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.

Η Chrispa LTD ανήκει στον κλάδο των Συμβούλων Επιχειρήσεων και προσφέρει μελέτες και διαχείριση τεχνικών έργων. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998.